Prosím, objednajte si Váš kalendár za cenu 14,- €/kus plus poštovné.
Pomôžete tak detským domovom, ktorým bude odovzdaná čiastka 12,- € z každého predaného kalendára.
Objednávam ks kalendárov
Meno:
Spoločnosť:
Ulca:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Telefon:
E-Mail:
Poznámka:
Platba sa uskutoční až na základe zaslanej faktúry.