Vážené dámy a páni,
vážení priatelia a sponzori ICARUS,

nový kalendár 2016 je tu!

Veľká vďaka! ... všetkým, ktorí sa na projekte ICARUS pravidelne podieľajú a podporujú ho. Všetkým malým i veľkým, renomovaným i menej známym spoločnostiam, ale aj všetkým súkromým darcom, ktorí sa stali dôležitým pilierom celej kampane. Bez ich pomoci by sme nikdy nemohli dosiahnuť podobné výsledky.

Krásny úspech! ... pretože z celkom 1626 predaných kalendárov sa nám podarilo vygenerovať pekný čistý príjem vo výške € 22.764. Celá táto suma a ďalšia finančná podpora* od spoločnosti World Courier bude venovaná priamo deťom v detských domovoch.

Tradícia! ... .Nadácia, ktorá pôvodne začala v roku 2001 ako "Mobil für Kids" sa o dva roky neskôr stala ICARUS a dnes sa blíži k svojmu 15 ročnému výročiu! V priebehu týchto rokov nám umelci poskytli 12 mimoriadnych kalendárov. Ako lepšie môžeme osláviť tento rok s „Výročnou edíciou”!

Už 5. humanitárna kampaň! ...znovu sme zorganizovali zbierku použitých, ale ešte pekných hračiek a oblečenia pre deti v maďarských a rumunských detských domovoch. Táto akcia opäť ukázala, aké jednoduché je účinne, rýchlo a takmer bez administratívnej pomoci dosiahnuť cieľ, ktorým je pomoc deťom. Dúfajme, že obrovské množstvo darov dostanú deti aj k tohtoročným Vianociam.

Ako každý rok, rád by som vám poďakoval v mene detí za vašu podporu.

S priateľským pozdravom,


Martin Kvasnica
Country Manager

* Výška dodatočného daru sa v jednotlivých krajinách líši.