Kära vänner och sponsorer till ICARUS,

2016 års kalender är här!

Stort tack! … till alla engagerade initiativtagare och sponsorer som regelbundet stöder ICARUS. Alla stora och små, kända och mindre kända företag och även privata intressenter som fått stor betydelse för kampanjen. Utan er hjälp skulle ett resultat som detta aldrig uppnåtts.

Vilken succé! ... totalt 1,626 kalendrar har sålts och vi är glada att återigen ha genererat en betydande nettovinst på 22.764,00 €. Detta belopp plus ytterligare donation* från World Courier kommer att ges direkt till barnhemmen och Barndiabetesfonden.

Tradition! ... organisationen som från början startades under namnet ”Mobile for Kids” år 2001 och 2 år senare ändrade till ”ICARUS” närmar sig sitt 15 års jubileum! Under åren har barnen skapat 12 unika kalendrar åt oss. Nu vill vi fira detta med en jubileumsutgåva! Årets upplaga kommer innehålla olika teman för varje månad från de föregående 12 kalendrarna.

5: e insamlingen! ... av barnkläder och leksaker i fint skick till barnhem i Ungern och Rumänien har anordnats och genomförts på ett snabbt, enkelt och obyråkratiskt sätt. Insamlingen har genererat en enorm mängd donationer som kommer vara framme hos barnen innan jul även i år.

Liksom varje år, vill jag i barnens namn tacka er för ert stöd.

Med vänlig hälsning,

Mattias Mineur
Verkställande Direktör

*Storleken på donationen varierar från land till land.