Už viac ako 9 rokov realizuje World Courier so svojimi partnermi kampaň “Mobile for Kids”.
Pôvodnou myšlienkou bolo – oproti bežným zvyklostiam – nezahlcovať zákazníkov vianočnými darčekmi, ale ušetrené peniaze investovať do sociálnej sféry. Výťažok z tejto kampane bol následne odovzdaný deťom z detských domovov, lebo práve ony patria v spoločnosti medzi najchudobnejších a zároveň za sebou nemajú žiadnu mocnú lobby. Práve z tohto dôvodu sme sa stali partnermi vybraných detských domovov.

Z tejto kampane vznikla myšlienka, spoločný nápad nás, detí a sponzorov celej akcie. Išlo o kalendár, ktorý sa mal následne predávať. Myšlienka sa veľmi rýchlo stala skutočnosťou. Výsledkom bolo, že peniaze z predaja kalendárov sme odovzdali do detských domovov. Vďaka širokej podpore z radu spoločností i súkromných osôb a zároveň vďaka pomoci mnohých dobrovoľníkov sme schopní každým rokom prispievať do detských domovov viac a viac.

Rok od roku sa naša kampaň stáva v rámci našej globálnej spoločnosti známejšia. Záujem zapojiť sa a pomôcť prejavili aj kolegovia z ďalších krajín. Preto sme založili “ICARUS” (International Children Aid Raised by United Sponsors). V súčasnosti je v rámci spoločnosti World Courier do kampane ICARUS zapojené Nemecko, Švédsko, Dánsko a Česká republika.