Sedan drygt 9 år har World Courier, tillsammans med andra initiativtagare, grundat kampanjen ”Mobile for Kids”. Idén bakom detta var att, istället för att dela ut presenter till kunder vid jul, skulle World Courier donera pengar till välgörande ändamål. I de flesta länder i Europa har World Courier valt att skänka pengar till barnhem med vilka ett samarbete har startats. I Sverige har vi ett samarbete med Barndiabetesfonden.

Ur ovanstående kampanj har det genom åren vuxit fram olika idéer om hur mer pengar kan doneras till dessa barn. Idén World Courier tillsammans med barnhemmen och andra initiativtagare fastnade för, var att producera en kalender till försäljning. Som ett resultat av detta har World Courier möjlighet att förutom ovanstående donationer, även skänka överskottet på försäljningen av kalendrar till välgörande ändamål. Tack vare stödet från våra kunder/partners/privata sektorn har vi haft möjligheten att öka storleken på donationerna för varje år som gått.

World Courier är ett globalt företag och allteftersom har kampanjen blivit mer känd inom nätverket ju längre tiden gått. Resultatet har blivit att fler och fler World Courier kontor i många olika länder valt att delta i kampanjen. Därför bildades “ICARUS“ (International Children Aid Raised by United Sponsors). I ICARUS deltar kontor från Tyskland, Sverige, Danmark och Tjeckien under ledning av World Courier lokalt.