Již více než 9 let realizuje World Courier se svými partnery kampaň "Mobile for Kids".
Původní myšlenkou bylo - oproti běžným zvyklostem - nezahlcovat zákazníky vánočními dárky, ale ušetřené peníze investovat do sociální sféry. Výtěžek z této kampaně je následně odeslán dětem z dětských domovů, neboť právě ty patří ve společnosti mezi nejchudší a zároveň za sebou nemají žádnou mocnou lobby. Právě z tohoto důvodu jsme se stali partnery vybraných dětských domovů.

Mimo tuto standardní kampaň se zrodil společný nápad náš, dětí a sponzorů celé akce. Jde o kalendář, který je následně prodáván. Výsledkem toho je, že peníze z prodeje kalendářů mohou být následně předány do dětských domovů, a to nad rámec naší běžné spolupráce s dětskými domovy. Díky široké podpoře z řad společností i soukromých osob a zároveň díky pomoci mnoha dobrovolníků, jsme schopni každým rokem příspívat do dětských domovů více a více.

Rok od roku se naše kampaň stává v rámci naší globální společnosti známější. Nyní projevili zájem účastnit se na akci i kolegové z dalších zemí. Proto jsme založili “ICARUS“ (International Children Aid Raised by United Sponsors). V současnosti je v rámci společnosti World Courier do kampaně ICARUS zapojena Česká republika, Německo, Maďarsko, Švédsko a Dánsko.