Krízové centrum Brána do života   
Detský domov rodinného typu
Klcové 32
91501 Nové mesto nad Váhom
Slovenská republika
Phone +421 908 747530